Оффис үйлчилгээ

2017-оны III улиралд ашиглалтанд орсон 24 давхар оффисын барилгад Оффис, Үйлчилгээний талбай түрээслэх болон худалдана. Утас: 99116723, 99903672