Хурд АВТО ХХК /Дугуй/


Хурд авто ХХК нь 1995 оноос хойш ОХУ-ийн КАМА, ОМСК, БАРНАУЛ-ийн үйлдвэрийн автомашины дугуйн импортын худалдааг хийж байгаа бөгөөд ОХУ-ийн бүх төрлийн загварын дугуйг захиалгаар нийлүүлэх үйлчилгээг хийж байна.