Алтан цамхаг ёслолын үйл ажиллагаа

*Шилдэг бүтээн байгуулалт-Гранпри*